கியூட் Pose’ல கிறங்க வைக்கும் நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி – பியுட்டிபுல் போட்டோஸ்!