டூ பீஸ் உடையில் தூக்கியடித்த மாளவிகா மோகனன் – கிக்கு ஏத்தும் கில்மா கிளிக்ஸ்!