தொப்புள் ஓட்டையில் பணியாரம் செய்யலாம்… கை ரெண்டையும் தூக்கி கவர்ச்சி காட்டும் ரேஷ்மா !