ஜாக்கெட் எங்க காணோம்? எப்படி பார்த்தாலும் கவர்ச்சி வெறி ஏத்துறியேமா ஷாலு !